Měření laku

Posouzením technického stavu karoserie lze s velkou přesností určit rozsah skrytých poškození a provedených oprav.

Provádíme měření tloušťky všech  vrstev (lak, tmel, umělé hmoty, barvy) na  povrchu karoserie. Toto měření je možné provádět na typech karoserií vyrobených z magnetických i nemagnetických kovů. Měření je nedestruktivní a nenarušuje strukturu povrchu.

Měřící rozsah přístroje je 3,5 mm. Běžná síla laku na vozidle je 0,09-0,15mm. Měřícím přístrojem lze velmi snadno určit zda povrch dílu byl přelakován plošně, zda byla prováděná opravu laku, nebo byla-li provedena rozsáhlá oprava s vyrovnáním povrchu tmelením a následným lakováním.

Měření umožňuje přesně lokalizovat místo provedené opravy.

Výsledky měření pro Vás zpracujeme ve formě protokolu, schematického obrázku vozidla s rozpisem naměřených hodnot na jednotlivých místech a  s lokalizací případných poškození a prováděných oprav.

Při prohlídce vozidla pro účely vypracování znaleckého posudku je měření laku prováděno automaticky a je nedílnou součástí každého námi vypracovávaného posudku.


Kontakt

Znalecká kancelář Kapeš
Zminný 22
Pardubice
530 02
+420 466 950 731
+420 607 123 146
+420 602 431 763
FAX +420 466 950 731