Posudky vozidel

Znalecké posudky zpracováváme zpravidla za těmito účely:

  • Stanovení obvyklé ceny vozidla
  • Stanovení výše škody na vozidle
  • Stanovení výše majetkové újmy

 

Své služby poskytujeme firmám, státním institucím i soukromým osobám.

Nejčastějšími důvody pro vypracování znaleckého posudku jsou:

  • Vklad nebo vyřazení vozidla z majetku společnosti – doložení obvyklé ceny movitého majetku (Zákon o účetnictví zná pouze cenu reprodukční – viz §25 odstavec 4)
  • Vypořádání obchodního vztahu mezi osobami spojenými – ve smyslu Zákona o dani z příjmů (§23 odstavec 7)
  • Dědické řízení
  • Reklamační řízení, případně občansko-právní spor. V těchto případech doporučujeme klientovy konzultaci s právním zástupcem, pro navržení nejpříznivějšího způsobu řešení sporu.

Prohlídku vozidla  provádíme po dohodě na předem sjednaném místě. Je provedena krátká zkušební jízda, kontrola vozidla a zhotovena fotodokumentace. Součástí každé prohlídky je měření laku karoserie a je-li to s ohledem na stáří vozidla možné, načtení údajů z řídících jednotek, diagnostika jednotlivých snímačů a elektronických okruhů vozidla (ABS, ESP, airbagy, ASR, brzdová soustava, atd.), včetně vyhotovení protokolu.


Kontakt

Znalecká kancelář Kapeš
Zminný 22
Pardubice
530 02
+420 466 950 731
+420 607 123 146
+420 602 431 763
FAX +420 466 950 731